O systému

Vítejte ve světě informačního systému ProdSYS.

Co je to ProdSYS?

ProdSYS je specifický cloudový informační systém pro management produkce, tvorby a správy datového obsahu. Jedná se o systém, prostřednictvím kterého mohou organizace, společnosti nebo podniky řídit produkční systém tvorby datového obsahu a zajistit jeho následný výdej.

Pro koho je určen?

Systém ProdSYS již využívají stovky zákazníků z České republiky, Slovenska a nově též z Polska. Počet uživatelů systému trvale roste.

Pro koho konkrétně je systém určen?

 • Vzdělávací organizace, které potřebují získat nástroj pro tvorbu a shromažďování výukového obsahu a tento následně cíleně distribuovat v rámci vzdělávací organizace.
 • Nakladatelské domy, které potřebují evidovat kompletní produkční řetězec od autorského textu, přes evidenci stavů, autorských smluv, licenčních smluv, stavů překladů, až po finalizaci autorských děl a jejich výdej v elektronické podobě.
 • Mediální společnosti, které potřebují efektivně řídit vydávání datového obsahu včetně souvisejících operací, a které potřebují mít pod kontrolou celý proces výdeje svého obsahu.
 • Podniky, jež potřebují zpracovávat a mít pod kontrolou datový, autorský nebo komplexní obsah v průběhu celého produkčního řetězce. Tj. od pořízení prvotního zdroje dat až po jeho zatřídění, zpracování, archivaci nebo zpřístupnění ostatním oprávněným uživatelům.

Co umí ProdSYS?

Systém je modulární a využití jednotlivých modulů je čistě otázkou instituce, která jej používá.

 • Založení datového objektu / projektu.
 • Nastavení procesů workflow dle zvyklostí organizace
 • Kompletní nastavení
 • Proces produkce dle vytvořeného workflow
  • Založení jednotlivých projektů
  • Plnění daty
  • Vlastní produkce
   • Nastavení spolupracujících osob
   • Evidence veškerých souvisejících procesů
   • Evidence komunikace mezi řešiteli projektu
   • Evidence a správa komunikace s dodavateli
   • Evidence licenčních smluv a autorských práv
   • Evidence veškerých termínů
   • Evidence a správa ekonomiky projektu (náklady, licenční poplatky, autorská vyúčtování apod.)
 • Výdej datového obsahu různými způsoby
  • API výdej datového obsahu do třetích řešení
  • Interní výdej datového obsahu pro oprávněné uživatele
  • Prostý výdej datového obsahu v rámci webu služby
 • Kompletní notifikace
  • Nastavení hlídaní termínů jednotlivých procesů (kdy kdo má co odevzdat)
  • Nastavení hlídaní autorských a licenčních podmínek (kdy končí jaká licence)
  • Nastavení finančních toků a vyúčtování
 • Evidence spolupracujících kontaktů a oganizací a jejich kategorizace
  • Správa osob včetně jejich kategorizací, nastavení ratingu, spolehlivosti
  • Správa subjektů, dodavatelů, odběratelů apod. včetně jejich kategorizací, nastavení ratingu apod.
 • Cloudové řešení s možností nasazení na vlastní doménu (hosting však z technologického hlediska nutný na serverech dodavatele)

Rozdíl mezi ProdSYS a DMS

Charakteristika systému může vést k domnění, že ProdSYS je dalším DMS systémem na trhu. Není tomu ale tak. DMS systémy jsou specializované systémy zejména pro evidenci, správu, zatřídění a archivaci dokumentů.

Systém ProdSYS je vytvářen jako produkční systém pro správu datového obsahu. Přičemž datovým obsahem se rozumí prakticky jakýkoliv typ nebinárních dat (tabulky, videa, dokumenty, obrázky, eknihy, PDF, zvukové záznamy apod.). Přičemž zásadní přidanou hodnotou systému ProdSYS je schopnost s datovým obsahem pracovat jako s objektem od samotného vzniku, přes řešení souvisejících procesů jeho tvorby (psaní, zapojení uživatelů, navázaná autorská tvorba, korektury, apod.) až po jeho výslednou produkci a následný výdej, a to i formou API.

ProdSYS je tak skutečným produkčním systémem v pravém slova smyslu, nikoliv pouze aplikací evidující obsah se schopností jeho kategorizace.